Data recovery og datagendannelse

Backup er vigtig, men ofte tager man det først alvorligt når familiebilleder og vigtige dokumenter er forsvundet fra harddisken.

Det er her Super Mac Service kommer ind i billedet. Skulle du ved et uheld have slettet data fra et USB memory stick, memorycard eller harddisk, så kan vi hjælpe dig.

Ved hjælp af avancerede værktøjer, kan vi foretage data recovery på defekte harddiske, USB sticks samt memorycards og reetablere data som er blevet slettet.

Hvis det er nødvendigt, har vi også adgang til cleanroom, hvor komplekse data recovery opgaver udføres.

Som udgangspunkt udfører vi selv alle vores data recovery opgaver, dog skal vi i sjældne tilfælde benytte vores samarbejdspartner i England.